ธนเดช https://sentiment.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=10-12-2015&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=10-12-2015&group=6&gblog=1 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[พระเจ้ามีจริงไหม ?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=10-12-2015&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=10-12-2015&group=6&gblog=1 Thu, 10 Dec 2015 13:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2014&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2014&group=5&gblog=5 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[The Prince of Egypt]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2014&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2014&group=5&gblog=5 Fri, 07 Nov 2014 11:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=26-02-2012&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=26-02-2012&group=5&gblog=4 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพยนตร์ "พระเยซู" ภาษาจีนกลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=26-02-2012&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=26-02-2012&group=5&gblog=4 Sun, 26 Feb 2012 20:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=3 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพยนตร์ "พระเยซู" ภาษาไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=3 Sat, 25 Feb 2012 21:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=2 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[The Jesus Movie 1979 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=2 Sat, 25 Feb 2012 21:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=1 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพยนตร์ "พระเยซู" ภาษาจีนแต้จิ๋ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=25-02-2012&group=5&gblog=1 Sat, 25 Feb 2012 21:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=9 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[André Rieu - Silent Night ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=9 Thu, 11 Jun 2015 12:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=8 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[Andre Rieu - Hallelujah ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=8 Thu, 11 Jun 2015 12:00:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=7 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[Andre Rieu - I Will Follow Him]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=11-06-2015&group=4&gblog=7 Thu, 11 Jun 2015 12:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=01-02-2012&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=01-02-2012&group=4&gblog=6 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[Jesus Christ superstar]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=01-02-2012&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=01-02-2012&group=4&gblog=6 Wed, 01 Feb 2012 11:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=5 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลานี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=5 Sat, 08 Jan 2011 12:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=4 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[สุรัตนาวี สุวิพร (โบว์)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=08-01-2011&group=4&gblog=4 Sat, 08 Jan 2011 11:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=13-02-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=13-02-2010&group=4&gblog=3 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[I will follow him]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=13-02-2010&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=13-02-2010&group=4&gblog=3 Sat, 13 Feb 2010 10:24:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2009&group=4&gblog=2 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[When You Believe]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=07-11-2009&group=4&gblog=2 Sat, 07 Nov 2009 11:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=04-11-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=04-11-2009&group=4&gblog=1 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[YOU - with Christian slides]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=04-11-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=04-11-2009&group=4&gblog=1 Wed, 04 Nov 2009 6:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=3&gblog=1 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[Bible Links]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=3&gblog=1 Mon, 02 Nov 2009 15:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=2&gblog=2 https://sentiment.bloggang.com/rss <![CDATA[Christian Links]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sentiment&month=02-11-2009&group=2&gblog=2 Mon, 02 Nov 2009 10:38:10 +0700